تبلیغات
انتهای بغض
انتهای بغض

خداوندا...زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظه هایش را به خاطر من از دست داد

خدایا مرا دریاب

جمعه 10 خرداد 1392


عکس های عاشقانه متحرک

مادرم

در نگاهت خستگی معنا نداشت

 وسعت پاك تو را دریا نداشت

آه ای جاری‌تر از خورشید خوب

كاشكی هرگز نمی‌كردی غروب
 


 
چه غریبانه رفتی، و  چه غریب تر ماندم !!!
 
 
دلم برای کسی تنگ است که گمان می کردم می ماند
 
و به تنهاییم پایان می دهد...رفت...و به زندگیم پایان داد

دوستت دارم مادربی نهایت باصداقت تاقیامت


دروغ ادما

یکشنبه 5 مهر 1394

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا ...

چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ ...

دل آدم هایت یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی سنگــــــــــــی تر ...

دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر ...
U
نگاه هایشان یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر ...

روحشان یکـــــــی از یکـــــــــــــی هـفـــتـــــــــــ رنـــگـــــــــــ تر ...

و

هر یک برای خود ،

یکــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی خــــــــــــــدا تـــــــــر !...


اشنای صمیمی

یکشنبه 15 شهریور 1394


داغ ندیدن

دوشنبه 9 شهریور 1394

"
ندیدنت درد است
دیدنت داغ! حال اینروزهای مرا
آدم برفی اسفند می فهمد
که عاشق بهار شده است
(بهرام محمودی)
---------
فقط تاریکی می داند/ماه چقدرروشن است
فقط خاک می داند/دست های آب، چقدر مهربان
معنی دقیق نان را/فقط آدم گرسنه میداند
فقط من می دانم/تو چقدر زیبایی!
(رسول یونان)


تنفر یه نوع عشقه

جمعه 6 شهریور 1394

 


نفسم

جمعه 6 شهریور 1394

[
نفسم بند نفسهای کسی هست که نیست...
 بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...
 غرق رویای خودش پشت همین پنجره ها...
 شاعری محو تماشای کسی هست که نیست...
 درخیالم وسط شعر، کسی هست که هست...
 شعر آبستن رویای کسی هست که نیست...
 کوچه در کوچه به دستان تو عادت می کرد...
 شهری از خاطره منهای کسی هست که نیست...
 مثل هر روز نشستم سر میزی که فقط...
 خستگی های من و چای کسی هست که نیست...
 زیر باران دو نفر،، کوچه ، به هم خیره شدن...
 مرگ این خاطره ها پای کسی هست که نیست..


زمان طولانی

چهارشنبه 4 شهریور 1394

 

 خیال تو

پنجشنبه 29 مرداد 1394

[من می توانم
روزها را
بدون صحبت کردن با تو ،
و ماهها را
بدون دیدنت طی کنم ...

اما
ثانیه ای نمی گذرد که
در باره ات فکر نکنم .

خیالت مثل چرت صبحگاهیست ...
مدام با خودم می گویم
" فقط پنج دقیقۀ دیگر "


مطلب رمز دار : داشتن پوست صاف

چهارشنبه 28 مرداد 1394

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


مهربان بامن مان

چهارشنبه 28 مرداد 1394

بسیار زیبا از نیما یوشیج

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ "ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ " ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ 


بی قرارم

سه شنبه 27 مرداد 1394

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست
همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست


سکووووووووووووت!!!!!!!!!!!!

دوشنبه 26 مرداد 1394


” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت


رهاااااااااااااااااااااا

دوشنبه 26 مرداد 1394

[
ﮔﺎﻫﯽ...!!
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ،
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ...
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.!!
ﮔﺎﻫﯽ...!!!
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ...
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪی،
ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ای!!!
ﮔﺎﻫﯽ...!!!
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ...
ﺗﺎ ﺁن‌ را ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!!!
ﮔﺎﻫﯽ...!!!
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ:
ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ نمی‌فهمد...


ادم است دیگر

سه شنبه 20 مرداد 1394

[]
آدم است دیگر

گاهی دلش به چیزی می گیرد
که نمی داند چیست!
حرفی می زند که نمی داند چرا!
طرحی می کشد که نمی داند برای چه!
شعری می نویسد
بی وزن، بی قافیه، بی ردیف و بی هیچ چیز شاعرانه ای
و تنها خودش فکر می کند
شعر نوشته است!

آدم است دیگر
گاهی چنان گند می زند
به همه چیز
همه کس
و بیشتر به خودش
گندی که نمی داند چرا!

آدم است دیگر!


افشین صالحی


گاهی باید رد شد

یکشنبه 18 مرداد 1394

[
گاهی باید رد شد !
باید گذشت !
گاهی باید در اوج نیاز ، نخواست !
گاهی باید کویر شد ، با همه ی تشنگی منت هیچ ابری را نکشید !
گاهی برای بودن باید محو شد ، باید نیست شد !
گاهی برای بودن باید نبود !
گاهی باید چترت را برداری و رهسپار کوچه هایی بشی که خیلی وقته رهگذری ازش عبور
نکرده !
گاهی باید نباشی . . .


]چشمان زیبا

یکشنبه 18 مرداد 1394

یک نفر اینجا دلش تنگ است ، باور می کنی؟!

یک گذر بر قلب او ، یکبار دیگر می کنی؟!

یک نفر دارد ، هوای پر کشیدن ، در دلت

یک سفر ، شهباز من ، با این کبوتر می کنی؟!

ماه من ، چشمان زیبایت ، مرا دیوانه کرد !

با من دیوانه ، ای زیبای من ، سر می کنی؟

گل بده در باغ دل ، تا جان دهم در پای تو !؟

گل بده ، کاشانه ی دل را ، معطر می کنی؟!

ساعتی پیشم نشین ، من خسته ام از زندگی

خستگی را از تنم ، با بوسه ای در می کنی؟


بحز نام

سه شنبه 13 مرداد 1394

به قدری دوستت دارم که قدرش را نمی دانم
به تن چون روح می مانی، بمانی زنده می مانم

خیال است آنکه بی یادت زمانی بگذرد بر من
محال است آنکه از رویت زمانی رو بگردانم...
 
دل از دستم رها می شد اگر پایش نمی بستم
ز شرمت دل نهان کردم که عیبم را بپوشانم

بجز نام تو هر نامی، بجز راه تو هر راهی
اگر گفتم غلط گفتم، اگر رفتم پشیمانم

گهی یادت به سر دارم، گهی نامت به لب دارم
دمی خاموش خاموشم، دمی دیگر خروشانم

بلا تشبیه میگویم بدانی حال و روزم را
که چون چشم تو بیمارم، که چون زلفت پریشانم

به حکم حاکم چشمت بفرما اذن کارم را
بلا را از نگاه تو بگیرم یا بگردانم

فدای تاری از مویت تمام هستی آتش
به پیشت بهر قربانی تمامش را بسوزانم

وحید مباشری


هوای تو

چهارشنبه 7 مرداد 1394

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ....
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...!
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻰ
ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ !
ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ و کپی میکنند
ﻭ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ !❤️


بک بقچه مهربانی

سه شنبه 6 مرداد 1394

گاهی وقت‌ها عجیب دلت "مهربانی" می خواهد،در اندازه یك"برو،دارمت.."...
گاهی وقت ها،دراین"خزان توو به توو" دلت عجیب ،نشانی برگ سبز را طلب می كند،همان تحفه معروف هم كیشان ...
گاهی از نای جان می خواهی،كسی دوستت داشته باشد،نه در تعارف و گذر و كلام،در ریختن یك استكان چای خوش رنگ و عطر،حتی...
...گاهی وقت‌ها، دلت میخواهد یکی را صدا کنی فقط، بگویی سلام، می آیی قدم بزنیم؟!
گاهی وقت‌ها دلت میخواهدبرای ثانیه ای، اغوش عادلانه كسی ،سرپناهت شود
گاهی وقتها برای تماشای یك دل،جهان را با جان،در می نوردی..
گاهی دلت عجیب تشنه این است كه به كسی بگویی:
(به قول افشین صالحی) :

"كاش خوابت كمی مرا می دید"

گاهی وقت‌ها...آدم چه چیزهای ساده ای را ندارد!
...و همین.


شعر غم افزا

شنبه 3 مرداد 1394

دلم تنگ است از این دنیا...
 چرایش را نمیدانم!

 من این شعر غم افزا را...
 شبی صدبار میخوانم

چه میخواهم از این دنیا...
 از این دنیای افسونگر

 قسم بر پاکی اشکم...
 جوابم را نمیدانم!

بهارزندگانی را...
 چندین باربوییدم..

کنون با غصه میگویم
 خداونداپشیمانم..

دلم تنگ است از این دنیا...
 چرایش را نمیدانم!a


صبر م حدی داره

شنبه 3 مرداد 1394

 
جمله تصویر ها زیبا و مفهومی 


❤نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد…

نمیدانم نداشتنت سخت تر است..

یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد…

 

گذشت اما من میدانم...تا آخرعمردرگیرمن خواهی بود!

وتظاهرمیکنی نیستی!!

                                      مقایسه.............

تورا از پا درخواهدآورد...

((من))میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام....

 

 


حاجی

سه شنبه 30 دی 1393


عشق اول

شنبه 20 دی 1393

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


پیشکش

شنبه 20 دی 1393

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


باتمام وجود

جمعه 5 دی 1393

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Ax-Neveshteh-Aseghan%20e/fu5185.jpg


گذشت زمان

شنبه 3 آبان 1393

گروه اینترنتی پرشین استار | www.atsoo.blogfa.com


یکبار زیستن

دوشنبه 21 مهر 1393


حجم قفس

یکشنبه 20 مهر 1393


زمان

چهارشنبه 16 مهر 1393

زمان
برای آنهایی که در انتظارند آهسته است
برای آنهایی که نگرانند سریع است
برای آنهایی که غمگینند طولانیست
برای آنهایی که شادند کوتاه است
ولی برای آنهایی که عاشقند وجود ندارد !
“هنری ون دایک”


گل سرسبد

شنبه 12 مهر 1393

661052295967820995181 ترانه گرافی و عکسهای عاشقانه


دوسم داشته باش

جمعه 11 مهر 1393

خدای من

خسته ام ازلحظات باقی مانده

خسته از خاطرات جامونده

خسته ازضربان این قلب خسته

خسته ازبی قراری های این دل شکسته..

 فهرست وبلاگ

پیوندهای روزانه

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

  بادیدن مطالب چه احساسی به شما دست می دهد؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

انتهای بغض